Etika akademiyası - mühafizəçilərin təlimi

calendar-icon Created with Sketch. 4 March 2019

Saffron Restoranlar Qrupu ilə Etika Akademiyasının əməkdaşlığı çərçivəsində, restoranlarımızda çalışan mühafizəçilərə “İlk 5 dəqiqə” adlı təlim keçirilmişdir. 
Təlimin əsas mövzuları; etiket, nəzakət qaydaları, ünsiyyətdə təsir mexanizmləri, nitq və narazılıqları dəf etmə taktikaları olmuşdur.
Təlimdən əsas məqsəd “müştəri deyil, qonaq” prinsipinə əsaslanaraq xidmət səviyyəsinin daim yüksəldilməsini təmin etməkdir.

Təlimçi Günel İbrahimə dərin təşəkkürlərimizi bildirirk.